CONDICIONS GENERALS D'ÚS D'AQUEST LLOC WEB, TITULARITAT, CONTINGUTS I PROPIETAT INTELECTUAL

Aquest lloc web és titularitat de Restaurant Singular (en endavant "el titular").

La utilització d'aquest lloc web inclou tots aquells serveis i continguts posats a disposició de l'usuari, que, en accedir al lloc web, accepta sotmetre's a aquestes condicions generals.

Tots els continguts, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre a aquests continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat del titular o dels seus legítims propietaris, quedant reservats tots els drets sobre aquests.

Segons el que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc web amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa del titular. En tots els casos, qualsevol reproducció total o parcial dels continguts d'aquest lloc web necessitarà autorització prèvia del titular i haurà de citar la font.

La informació que es difon per mitjà d'aquest lloc web es fa únicament a títol informatiu, reservant-se el titular el dret d'eliminar o suspendre la seva difusió, de manera total o parcial, així com modificar la seva estructura i contingut sense avís previ, podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació.

L'accés als continguts d'aquest lloc web i l'ús que es pugui fer de la informació que conté són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis d'acord amb l’esmentat en aquestes condicions generals, i ha no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. El titular no garanteix ni es responsabilitza del contingut ni de la continuïtat d'aquest lloc web, i en cap cas es responsabilitzarà dels danys o perjudicis que poguessin derivar de l'ús d'aquest lloc web o dels seus continguts.

Els enllaços i hipertext presents en aquest lloc web que possibilitin accedir a l'usuari a prestacions i serveis oferts per tercers no pertanyen ni es troben sota el control del titular d'aquest lloc web, i el titular no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d'aquesta informació o del seu ús.

El titular es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que, per qualsevol mitjà, aporten els usuaris o editors que puguin vulnerar el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu criteri, no fossin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el titular no serà responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums o altres eines de participació que puguin desenvolupar-se.

COOKIES

El titular es reserva el dret d'utilització de les denominades "cookies" o arxiu similar , en qualsevol tipus d'utilització del Portal per tal de reconèixer els usuaris recurrents i personalitzar el seu ús del lloc web. Les "cookies" utilitzades s'associen únicament amb usuaris anònims i els seus terminals, sense proporcionar referències que permetin deduir dades personals de l'usuari, i no poden llegir dades dels discs durs d'aquests, ni llegir els arxius "Cookie" creats per altres.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu disc dur. Si us plau , consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació . Si rebutja les cookies podrà seguir utilitzant el lloc web, si bé això podrà suposar la limitació en l'ús d'algunes de les prestacions o impedir el bon funcionament del lloc web, i serà necessari que l'usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre o login.

PRIVACITAT DE DADES

En compliment de la normativa de dades de caràcter personal i d'acord amb la L.O 15/1999, les dades de caràcter personal aportades a través de la complementació de qualsevol formulari existent en aquest lloc web formaran part d'un fitxer de propietat del Titular, per la seva gestió i donar resposta a les consultes plantejades, així com per la gestió comercial que en el seu cas ens vinculi.

Un cop enviades aquestes dades, el usuari o client dóna el seu consentiment per a que formin part de l'esmentat fitxer que té per finalitat l'enviament de comunicacions de caràcter comercial o informatiu.

En compliment d'aquesta llei, el titular no realitzarà cap cessió total o parcial de les esmentades dades a ninguna empresa o organització ni les utilitzarà per una altra finalitat que no sigui la descrita en el paràgraf anterior.

El titular de les dades podrà exercir el drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes i plaç establerts per la L.O. 15/1999, dirigint-se a: [email protected]